Danh sách các sản phẩm theo nhà sản xuất Canon

  • grid
  • list
450 000 ₫
Item Code: Canon M-11

Thương hiệu: CanonXuất sứ : Việt NamQuy cách: Mầu đen chiều dài 100M/ 1 cuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Thi công điện, cáp mạng, sản xuất motor, thiết bị điện

450 000 ₫
Item Code: Canon M-1STD

Thương hiệu: CanonXuất sứ : Việt NamQuy cách: Mầu đen chiều dài 100M/ 1 cuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Thi công điện, cáp mạng, sản xuất motor, thiết bị điện

450 000 ₫
Item Code: Canon 3604B001

Thương hiệu: CanonXuất sứ : Việt NamQuy cách: Mầu đen chiều dài 100M/ 1 cuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Thi công điện, cáp mạng, sản xuất motor, thiết bị điện

450 000 ₫
Item Code: Mực canon MK2500

Thương hiệu: CanonXuất sứ : Việt NamQuy cách: Mầu đen chiều dài 100M/ 1 cuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Thi công điện, cáp mạng, sản xuất motor, thiết bị điện

450 000 ₫
Item Code: Mực Canon MK2600

Thương hiệu: CanonXuất sứ : Việt NamQuy cách: Mầu đen chiều dài 100M/ 1 cuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Thi công điện, cáp mạng, sản xuất motor, thiết bị điện

5 170 000 ₫
Item Code: DT CANON

Thương hiệu : CanonXuất sứ : JapanQuy cách : Đầu in nhiệt có cả cápSử dụng cho máy in : Canon MK1500, M-1STD,..

450 000 ₫
Item Code: Canon LBC-12B

Thương hiệu: CanonXuất sứ : Việt NamQuy cách: Mầu đen chiều dài 100M/ 1 cuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Thi công điện, cáp mạng, sản xuất motor, thiết bị điện

31 350 000 ₫
Item Code: Canon MK2500

Thương hiệu : CanonXuất sứ : JapanỨn dụng : In trên ống PVC mềm, in nhãn, in ống co nhiệtBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

18 150 000 ₫
Item Code: Canon MK1500

Thương hiệu : CANONXuất sứ : JapanỨn dụng : In trên ống PVC mềm, in nhãn, in ống co nhiệtBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

450 000 ₫
Item Code: Canon 3476A035

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Băng in cứng 4mm Mầu trắng 5MSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A070

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 12mm mầu bạc, chiều dài 27M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

462 000 ₫
Item Code: Canon 3476A025

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 12mm mầu trắng, chiều dài 30M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A028

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 12mm mầu vàng, chiều dài 30M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

650 000 ₫
Item Code: Canon 3476A068

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 6mm mầu bạc, chiều dài 27M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

495 000 ₫
Item Code: Canon 3476A023

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 6mm mầu trắng, chiều dài 30M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A026

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 6mm mầu vàng, chiều dài 30M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

650 000 ₫
Item Code: Canon 3476A069

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 9mm mầu bạc, chiều dài 27M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

495 000 ₫
Item Code: Canon 3476A024

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 9mm mầu trắng, chiều dài 30M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A027

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 9mm mầu vàng, chiều dài 30M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A085

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 3.0mm mầu trắng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A087

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 3.0mm mầu trắng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A086

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 3.0mm mầu vàng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A079

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 3.2mm mầu trắng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A080

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 3.2mm mầu vàng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A081

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 4.8mm mầu trắng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A082

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 4.8mm mầu vàng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A088

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 6.0mm mầu vàng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A083

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 6.4mm mầu trắng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

550 000 ₫
Item Code: Canon 3476A084

Thương hiệu: CanonXuất sứ : ChinaQuy cách: Rộng 6.4mm mầu vàng, chiều dài 5M/ 1CuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Tạo nhãn tên thiết bị

484 000 ₫
Item Code: Canon MK-RS100B

Thương hiệu: CanonXuất sứ : Việt NamQuy cách: Mầu đen chiều dài 100M/ 1 cuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Thi công điện, cáp mạng, sản xuất motor, thiết bị điện

450 000 ₫
Item Code: Canon TM-03BK

Thương hiệu: CanonXuất sứ : Việt NamQuy cách: Mầu đen chiều dài 100M/ 1 cuộnSử dụng cho: Máy in Canon Mk1100, MK1500, MK2500, MK2600, M-1 Pro,M-1 Std,M-1 ProIIỨng dụng : Thi công điện, cáp mạng, sản xuất motor, thiết bị điện

Scroll