Máy in đầu cốt

  • grid
  • list
330 000 ₫
Item Code: DN-TU325N2

Thương hiệu : Standard tubeXuất sứ : Việt NamChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : Nhỏ hơn 0.75mm2 đến 1.2mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

330 000 ₫
Item Code: DN-TU332N2

Thương hiệu : Standard tubeXuất sứ : Việt NamChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : Nhỏ hơn 1.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

330 000 ₫
Item Code: DN-TU336N2

Thương hiệu : Standard tubeXuất sứ : Việt NamChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : 1.5-2.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

330 000 ₫
Item Code: DN-TU342N2

Thương hiệu : Standard tube , Cách điện 1500V, chịu nhiệt 110oC không biến dạng ( Kiểm tra bởi QT3)Xuất sứ : Việt NamChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : Lớn hơn>2.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

330 000 ₫
Item Code: DN-TU352N2

Thương hiệu : Standard tubeXuất sứ : Việt NamChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : >4mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

330 000 ₫
Item Code: DN-TU364N2

Thương hiệu : Standard tubeXuất sứ : Việt NamChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : 10mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

495 000 ₫
Item Code: LM-TU336N2

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : 1.5-2.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

16 500 000 ₫
Item Code: Max LM-390A

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanỨn dụng : In trên ống PVC mềm, in nhãn, in ống co nhiệtBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

13 200 000 ₫
Item Code: LM-380E

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanỨn dụng : In trên ống PVC mềm, in nhãn, in ống co nhiệtBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

13 200 000 ₫
Item Code: LM-91319

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanỨn dụng : In trên ống PVC mềm, in nhãn, in ống co nhiệtBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

18 150 000 ₫
Item Code: Canon MK1500

Thương hiệu : CANONXuất sứ : JapanỨn dụng : In trên ống PVC mềm, in nhãn, in ống co nhiệtBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

14 450 000 ₫
Item Code: Brother PT-E800T

Thương hiệu : BrotherXuất sứ : ChinaỨn dụng : In trên ống PVC mềm, in nhãn, in ống co nhiệtBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

19 550 000 ₫
Item Code: Brother PT-E850TKW

Thương hiệu : BrotherXuất sứ : ChinaỨn dụng : In trên ống PVC mềm, in nhãn, in ống co nhiệtBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

495 000 ₫
Item Code: LM-TU325N2

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : Nhỏ hơn 0.75mm2 đến 1.2mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

495 000 ₫
Item Code: LM-TU332N2

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : Nhỏ hơn 1.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

495 000 ₫
Item Code: LM-TU342N2

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : N>2.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

495 000 ₫
Item Code: LM-TU352N2

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : >4mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

495 000 ₫
Item Code: LM-TU364N2

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : 4-6mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

770 000 ₫
Item Code: LM-TU432L

Thương hiệu : MaxXuất sứ : TaiwanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : Nhỏ hơn 1.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

770 000 ₫
Item Code: LM-TU436L

Thương hiệu : MaxXuất sứ : TaiwanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : 1.5-2.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

935 000 ₫
Item Code: LM-TU442L

Thương hiệu : MaxXuất sứ : TaiwantChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : N>2.5mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

935 000 ₫
Item Code: LM-TU452L

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : >4mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

935 000 ₫
Item Code: LM-TU464L

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanChiều dày : 0,5mmĐường kính : 2.5mmDùng cho cáp : 4-6mm2Sử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A ) Canon (MK1500, MK1100, MK2600, MK2500) , Brother (PT-e800t, PT-e850tkw) , Lmark ( LM320, LK330)

198 000 ₫
Item Code: Max LM-IR300B

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : dài 50M/1 Cuộn, mầu đenSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

1 782 000 ₫
Item Code: Max LM-IR300B-AS

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : dài 50M/1 Cuộn, mầu đen , 10 cuộn/ 1 hộpSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

250 000 ₫
Item Code: Max LM-IR300BP

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : dài 50M/1 Cuộn, mầu đen, in cho ống co nhiệtSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

165 000 ₫
Item Code: Max LM-TP305Y

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : Băng in nhãn 2 lớp có 1 mặt dính rộng 5mm, trong suốt, 8m /cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

165 000 ₫
Item Code: Max LM-TP305W

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : Băng in nhãn 2 lớp có 1 mặt dính rộng 5mm, trắng, dài 8m /cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

165 000 ₫
Item Code: Max LM-TP309W

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : Băng in nhãn 2 lớp có 1 mặt dính rộng 9mm, trắng, dài 8m /cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

165 000 ₫
Item Code: Max LM-TP309Y

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : Băng in nhãn màu vàng, ngang 9mm,dài 8m /cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

165 000 ₫
Item Code: Max LM-TP312Y

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : BBăng in nhãn màu vàng, ngang 12mm,dài 8m /cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

165 000 ₫
Item Code: Max LM-TP312W

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : Băng in nhãn 2 lớp có 1 mặt dính rộng 12mm, trắng, dài 8m /cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

180 000 ₫
Item Code: Max LM-TP309T

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : Băng in nhãn 2 lớp có 1 mặt dính rộng 9mm, trong suốt, dài 8m /cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

800 000 ₫
Item Code: Max LM-KM495

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : Băng in cứng cho cầu đấu, rộng 9.5mm, 25m/cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

814 000 ₫
Item Code: Max LM-KM410

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanQuy cách : Băng in cứng cho cầu đấu, rộng 10mm, 25m/cuộnSử dụng cho máy in : Max ( LM-380E, LM-380EZ, LM-380A, LM390A/PC )

440 000 ₫
Item Code: Max LM-RC300

Thương hiệu : MaxXuất sứ : JapanSử dụng cho máy in : Max ( LM-370A )

Scroll