Danh sách các sản phẩm theo nhà sản xuất Schneider

  • grid
  • list
19 470 000 ₫
Item Code: Schneider ATV312HU75N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 7.5KW = 10HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

10 209 100 ₫
Item Code: Schneider ATV312H055N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 1.1KW = 1.5HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

11 234 300 ₫
Item Code: Schneider ATV312H075N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 0.75KW = 1HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

36 479 300 ₫
Item Code: Schneider ATV312HD11N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 11KW = 15HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

42 034 300 ₫
Item Code: Schneider ATV312HD15N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 15KW = 20HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

11 700 700 ₫
Item Code: Schneider ATV312HU11N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 1.1KW = 1.5HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

11 907 500 ₫
Item Code: Schneider ATV312HU15N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 1.5KW = 2HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

14 153 700 ₫
Item Code: Schneider ATV312HU22N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 7.5KW = 10HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 143 700 ₫
Item Code: Schneider ATV312HU30N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 3KWBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

17 416 300 ₫
Item Code: Schneider ATV312HU40N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 4KW = 5HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

22 000 000 ₫
Item Code: Schneider ATV312HU55N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 5.5KW = 7.5HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

9 654 700 ₫
Item Code: Schneider ATV312HU75N4

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 0.75KW = 1HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

10 450 000 ₫
Item Code: Schneider ATV320U55N4B

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 7.5KW = 10HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

66 000 ₫
Item Code: Schneider XA2ED21

Thương hiệu :  Schneider Xuất sứ : PhápBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

770 000 ₫
Item Code: 8216

Thương hiệu : SchneiderSản xuất tại : IndonesiaSử dụng cho : motor 3 pha 380V, Công suất 7.5KW = 10HPBảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

99 000 ₫
Item Code: Schneider RXZE1M4C

Thương hiệu : SchneiderBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

2 035 000 ₫
Item Code: YiChun TFC-306A

Thương hiệu : YiChunXuất sứ : TaiwanPhạm vi đo : -50 °C ~1300 °C (-58 °F~2372 °F)Bảo hàng : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

275 000 ₫
Item Code: Schneider RXM4AB2BD

Thương hiệu : SchneiderBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

Scroll