Danh sách các sản phẩm theo nhà sản xuất Omron

  • grid
  • list
990 000 ₫
Item Code: Omron S8FS-C15024J

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 150W, 6.5ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

938 300 ₫
Item Code: Omron S8FS-C20024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 200W, 9ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 364 000 ₫
Item Code: Omron S8FS-C35024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 350W, 14.6ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 127 500 ₫
Item Code: Omron S8JX-G05024CD

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 50W, 2.1ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 595 000 ₫
Item Code: Omron S8JX-G10024CD

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 100W, 4.2ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 925 000 ₫
Item Code: Omron S8JX-G15024CD

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 3150W, 6.5ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 155 000 ₫
Item Code: Omron S8VK-C06024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 60W, 2.5ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 540 000 ₫
Item Code: Omron S8VK-C12024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 120W, 5ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

2 750 000 ₫
Item Code: Omron S8VK-C24024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 240W, 10ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

5 170 000 ₫
Item Code: Omron S8VK-C48024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 480W, 20ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 083 500 ₫
Item Code: Omron S8VK-S06024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 60W, 3ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

715 000 ₫
Item Code: Omron S8FS-C10012

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 12VDC, 100W, 8.5ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

673 200 ₫
Item Code: Omron S8FS-C15012

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 12VDC, 150W, 10.5ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

368 500 ₫
Item Code: Omron S8FS-C03524

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 35W, 3ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

391 600 ₫
Item Code: Omron S8FS-C05012

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 12VDC, 50W, 4.2ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

420 200 ₫
Item Code: Omron S8FS-C05024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 50W, 2.1ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

420 200 ₫
Item Code: Omron S8FS-C05024J

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 50W, 2.1ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

484 000 ₫
Item Code: Omron S8FS-C10024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 100W, 4.5ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

484 000 ₫
Item Code: Omron S8FS-C10024J

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Dòng áp ra 24VDC, 100W, 4.2ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

803 000 ₫
Item Code: Omron S8FS-C15024

Thương hiệu : Omron Chính hãngNgõ ra : Điện áp ra 24VDC, 150W, 6.5ABảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

Scroll