Danh sách các sản phẩm theo nhà sản xuất Smartsensor

  • grid
  • list
2 860 000 ₫
Item Code: Lutron LM-8000A

Thương hiệu & xuất sứ: LutronDải đo:  0-45m/SBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

8 800 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR8500

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  Ammonia (NH3) 0-100PPMBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

7 700 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR8200

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  Carbon Dioxide (Co2) 350-9999PPMBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

4 180 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS8700A

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  1-100(PPM) Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 870 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR934

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  82KHZ Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

935 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR954

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  13KHZ Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

2 970 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS924

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  đang cập nhật Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

2 750 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS944

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  đang cập nhật Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

2 530 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS964

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  đang cập nhật Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 100 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR813A

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  1-200.000 LUX Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 800 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR823+

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  đang cập nhật Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

605 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS803

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  1-200.000LUX Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

880 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS813A

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  1-200.000 LUX Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

990 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS823

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  đang cập nhật Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

3 520 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR3123

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  250/500/1000/2500V Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

4 180 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR3125

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  500/1000/2500/5000V Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

8 250 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR3126

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  500/1000/2500/5000V Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

8 580 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR3127

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  2500/5000VBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 980 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR907+

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  50/100/250/500/1000V- 0.00MΩ -19.9MΩ Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

2 090 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR907A+

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  50/100/250/500/1000V- 0.00MΩ -49.9MΩBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 155 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS907

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  250V/500V/1000V Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 210 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS907A

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  500V/1000V/2500VBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

2 750 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR4105A +

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  2Ω : 0.5-1.999Ω /20Ω : 2-19.99Ω /200Ω : 20-199.9Ω  Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

2 860 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR4105B

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  đang cập nhật Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

660 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS971

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  2%-7% Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

715 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS981

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  2%-7%Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 760 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR217

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  -10℃-50℃ / 10%RH-95%RHBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

330 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR807

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  -40℃-70℃ / 20%RH-90%RHBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 540 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR827

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  -10℃-50℃ / 10%RH-99%RH Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 870 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR837

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  -10℃-50℃ / 5%RH-98%RH  Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

1 980 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR847

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  -10℃-50℃ / K type-20℃-100℃, 5%RH-98%RH Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

550 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS817

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:   -10℃-50℃, 5%RH-98%RH Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

825 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS837

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  -10℃-50℃, 5%RH-98%RHBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

935 000 ₫
Item Code: Smartsensor AS847

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  -10℃-50℃, 5%RH-98%RHBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

4 180 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR600E

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  3-23MBảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

7 700 000 ₫
Item Code: Smartsensor AR850+

Thương hiệu & xuất sứ: Smartsenssor China.Dải đo:  1.2-225mm(Steel)Bảo hành : 12 tháng do lỗi thiết bị (Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).( Chú ý : Không bảo hành do lỗi người sử dụng, thiên tai, hỏa hoạn,rơi vỡ, cạy sửa, tháo lắp thiết bị, mất tem bảo hành, mất số seri thiết bị,...)

Scroll